Центробежните прекъсвачи са предназначени за вграждане в асинхронни електродвигатели и служат за автоматично комутиране на пусковата фаза в зависимост от скоростта на въртене на ротора.
Прeкъсвачът е съставен от две части:

-Контактен апарат/разеденител – СВ/ и тахометричен датчик/центробежен възел-ЦВ/.

-Центробежните прекъсвачи работят при следните климатични условия:
Нормална климатична зона „Н“,като долната граница на температурата е- 45 С.
Тропическа климатична зона „Т“,категория II или III ,като горната граница на температурата е + 85 С.

Технически данни