Контакторите са предназначени са предназначени да комутират веригите на постояннотоковите двигатели в електрокари, електроплатформи, транспалетни колички и електромобили.

Същите могат да се използват и в други постояннотокови вериги,при които изискванията се покриват от съответните контактори.

-Еднополюсни-AW 180, AW 200Z, AW 200 – с нормално отворена контактна система
-Двуполюсни -AW 181, AW 201Z, AW 201 – с две мостови контактни системи- нормално отворена и нормално затворена
-Сдвоен вариант за реверсиране на двигатели -AW 182, AW 202Z, AW 202 – с две мостови контактни системи-нормално отворена и нормално затворена


Контакторите от вида: AW 182, AW 202Z, AW 202-се доставят в сглобен вид с монтажна планка за закрепване.

Технически данни