Контакторите от сериите КПЕ и КПД са предназначени за управление на постояннотокови електродвигатели с акумулаторно захранване в електрокарите.

Същите могат да се използват и в други постояннотокови електрически вериги, при които изискванията се покриват с техническите данни на съответните контоктори. „В зависимост от това дали контакторите са предназначени за комутиране под товар или без товар, те се изпълняват с или без дъгогасителни камери. В зависимост от климатичните условия-нормално и тропическо изпълнение.


Условия на работа :

Температура на околната среда от-20 С до +40 С. Околна среда –невзривоопасна, без агресивни газове и метално прахоотделяне.


Технически данни