Контакторите са предназначени за използване в схемите на табла за асансьори за дистанционно управление и комутиране на трифазни асинхронни електродвигатели и навсякъде, където има постоянно напрежение, необходимо за командните вериги на контакторите. Работят в условията на нормален и тропичен климат.


Технически данни