Фирмата е създадена през 1974 г., когато на настоящата територия се прехвърля производството на постояннотокови контактори от ЕАЗ – Пловдив и юридически съществува като ОП-1 (обособено производство). С разпореждане на Министерски съвет през 1976 год., производственото звено се отделя като самостоятелно юридическо звено – Апаратурен завод в състава на СК Електроапаратурни заводи – Пловдив. Заводът разширява производствената си номенклатура, като включва и комплектоващи възли за заводи от системата на ДСО “Елпром” и военната промишленост. През 1991 г. заводът е преобразуван в самостоятелно дружество със статут ЕООД, а през 1996 година е преобразувано в АСЕЛА АД.

Производствени възможности

Общата площ на района е 27 742 кв.м., а застроената площ е около 7 000 кв.м.Основната производствена дейност е съсредоточена главно в две звена – Механичен и Монтажен цех. Машините са универсални, работещи със специализирани инструменти и приспособления.

Нашата основна цел е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.